CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Thông tin thanh toán 

1. Đơn hàng:

  • Dưới <=200k không cần đặt cọc
  • Trên >200k cần đặt cọc từ 50%

2. Quý khách hàng vui lòng ghi trong nội dung như sau khi tiến hành chuyển khoản: SĐT + Tên

* (Quý khách vui lòng chuyển đúng thông tin tài khoản được cung cấp trên Website HINHUINHIET.COM , mọi giao dịch Online khác không phải số tài khoản mà HINHUINHIET.COM cung cấp, HINHUINHIET.COM sẽ không chịu trách nhiệm)